Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль

Хэвлэх
                                                                                   

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ


2011оны  12  сарын 15  өдөр                                                                                                                            Төрийн ордон. 

                                                                                        Улаанбаатар хот

 


  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

 ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

 


1 дүгээр зүйл. 2005 оны 12 дугаар сарын 29-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
                             МОНГОЛ УЛСЫН

                             ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                        Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.