Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль

Хэвлэх
                                                                                   


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ


2011оны  12  сарын 15  өдөр                                                                                                                            Төрийн ордон. 

                                                                                        Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

 

 

1 дүгээр зүйл. Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсгийн “нэр дэвших болсон бол хуульд заасны дагуу нэр дэвшигчээр бүртгүүлэхээр сонгуулийн хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлэхээс  өмнө” гэснийг “нэр дэвших бол тухайн ээлжит сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс өмнө” гэж өөрчилсүгэй.

 

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

                 МОНГОЛ УЛСЫН

                 ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                        Д.ДЭМБЭРЭЛ

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.