Нам, эвсэл нэр дэвшигчдийнхээ баримт бичгийг хүлээлгэн өгөв

Хэвлэх2016.05.31

Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд  оролцохоор бүртгэгдсэн 11 нам, гурван эвсэл  хуульд заасан хугацаанд багтаан нэр дэвшигчдийнхээ баримт бичгийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд тус тус хүлээлгэн өглөө.
Эдгээр нам, эвсэл нэр дэвшигчдийнхээ нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, тэмдэглэл, нэрийн жагсаалт, нэр дэвшигч бүрийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл, нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг, өр төлбөргүй болох тухай нэр дэвшигчийн мэдүүлэг,  өр төлбөргүйг нотолсон татварын болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт, төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, дэд захирал ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт, ажил, албан тушаалаас чөлөөлөх тухай шийдвэрийн тус тус нотариатаар батлуулсан хуулбар, нэр дэвшигчийн намтар, иргэний үнэмлэхийн нотариатаар батлуулсан хуулбар бүхий баримт бичгийг  бүрдүүлж ийнхүү хүлээлгэн өгөв.
Харин сонгуульд  бие даан нэрээ дэвшүүлэгчид бие даан нэр дэвшүүлэх ажиллагааны талаарх хуульд заасан хугацаа   дууссан өдрөөс хойш гурав хоногт буюу 6 дугаар сарын 01-ний дотор багтаан баримт бичгээ  Сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлэх ёстой.


Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны даргын захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг баримтын дагуу бүрдлээр нь хүлээн авсны дараа  тэдгээрийг нягтлан шалгана.


Сонгуулийн Ерөнхий Хороо нам, эвслээс болон бие даан нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэх асуудлыг 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ний өдрийн дотор шийдвэрлэж тогтоол гаргана.

 


Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.