12 цагийн сонгуулийн явцын мэдээ

Хэвлэх2016.06.29


Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо

Д/д

12 цагийн байдлаар

СНЖ-д бичигдсэн сонгогчдын тоо

Санал өгсөн сонгогчийн

тоо

хувь

Архангай

1

20,708

4,751

22.9

2

18,838

5,038

26.7

3

19,996

5,245

26.2

Баян-Өлгий

4

19,960

3,259

16.3

5

20,986

3,867

18.4

6

18,570

2,750

14.8

Баянхонгор

7

17,290

6,171

35.7

8

17,937

5,755

32.1

9

20,450

5,592

27.3

Булган

10

40,298

9,513

23.6

Говь-Алтай

11

35,509

11,749

33.1

Дорноговь

Говьсүмбэр

12

20,756

6,713

32.3

Дорноговь

13

31,155

7,928

25.4

Дорнод

14

22,577

7,387

32.7

15

24,624

6,926

28.1

Дундговь

16

29,675

7,803

26.3

Завхан

17

23,897

7,461

31.2

18

21,485

6,596

30.7

Өвөрхангай

19

25,440

7,266

28.6

20

21,644

6,350

29.3

21

25,243

7,647

30.3

Өмнөговь

22

20,596

6,961

33.8

23

20,413

5,930

29.1

Сүхбаатар

24

38,024

12,421

32.7

Сэлэнгэ

25

24,254

11,650

48.0

26

24,486

5,540

22.6

27

20,463

7,893

38.6

Төв

28

18,990

4,067

21.4

29

19,034

4,475

23.5

30

22,657

5,547

24.5

Увс

31

19,487

5,248

26.9

32

16,780

4,673

27.8

33

16,200

4,709

29.1

Ховд

34

14,012

4,122

29.4

35

16,732

4,268

25.5

36

20,674

7,049

34.1

Хөвсгөл

37

26,662

5,825

21.8

38

30,931

6,579

21.3

39

27,450

6,338

23.1

Хэнтий

40

14,874

4,873

32.8

41

15,824

4,045

25.6

42

16,911

4,697

27.8

Дархан-Уул

43

23,191

5,717

24.7

44

21,929

5,168

23.6

45

22,098

5,593

25.3

Орхон

46

23,144

6,587

28.5

47

20,706

5,201

25.1

48

21,626

5,313

24.6

 

Аймгийн дүн

1,075,186

296,256

27.6

Баянзүрх

49

38,493

4,910

12.8

50

34,378

5,974

17.4

51

35,941

6,174

17.2

52

39,673

6,783

17.1

53

32,616

6,282

19.3

54

39,822

8,063

20.2

Хан-Уул, Багахангай

55

25,398

4,949

19.5

56

26,020

4,782

18.4

57

24,334

4,629

19.0

58

22,468

4,561

20.3

Сүхбаатар, Багануур

59

23,195

3,713

16.0

60

22,097

3,626

16.4

61

24,505

3,513

14.3

62

31,740

5,147

16.2

Чингэлтэй

Налайх

63

41,524

8,884

21.4

64

26,721

4,236

15.9

65

26,654

4,237

15.9

66

33,553

5,248

15.6

Баянгол

67

37,547

6,488

17.3

68

33,744

5,957

17.7

69

32,199

6,151

19.1

70

34,133

9,525

27.9

Сонгинохайрхан

71

35,237

6,771

19.2

72

30,887

6,044

19.6

73

27,547

5,917

21.5

74

38,983

6,947

17.8

75

38,229

7,955

20.8

76

37,256

7,108

19.1

Нийслэлийн дүн

894,894

164,574

18.4

УЛСЫН ДҮН

1,970,080

460,830

23.4

 
Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.