МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДЛАА.

Хэвлэх2012.12.21


Улсын Их Хурлын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн чуулганаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталлаа. Мөн өдөр Улсын Их Хурлын “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай” 69 дүгээр тогтоол батлагдаж Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүртгэлийн техник хэрэгслийг, санал авах, тоолох үйл ажиллагаанд New Image Cast” автоматжуулах техник хэрэгслийг хэрэглэхийг зөвшөөрлөө. 

Уг хууль нь 12 бүлэг, 69 зүйлтэй. Хуулийг татаж авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Энд дарна уу
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Сонгуулийн саналын хуудас
 • Сонгогчдын санал авах үйл ажиллагаа
 • Хууль тогтоомж зөрчигдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Техникийн тооллого
 • Санал тэмдэглэх


 • Энд дарна уу  Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.