Он цагийн товчоон

Хэвлэх

 

1992-01-13

Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдав.

 

1992-04-04

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хууль батлагдав.

 

1992.04.10

Улсын Бага Хурлаас Сонгуулийн ерөнхий хороог Улсын Их Хурлын дэргэд 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

 

1992-07-02

УИХ-ын анх дахь удаагийн сонгууль явагдаж томсгосон 26 тойрогт 10 намаас болон бие даагч 293 нэр дэвшигч өрсөлдөж, сонгогчдын 95.6 хувь сонгуульд оролцов.

 

1993-02-15

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль батлагдав.

 

1993-06-06

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд 2 нэр дэвшигчөрсөлдөж, 1,538 хэсэг дээр санал хураалт явагдаж, сонгогчдын 92.7 хувь нь саналаа өгөв.

 

1996-06-30

Улсын Их Хурлын 2 дахь удаагийн сонгууль явагдаж 76 тойрогт 5 нам, 2 эвслээс болон бие даагч 302 нэр дэвшигч өрсөлдөж, сонгогчдын 92.15 хувь сонгуульд оролцов.

 

1996-08-27

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хууль батлагдав.

 

1996-2000

Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17, 21, 37, 53 дугаар тойрогт нөхөнсонгууль явагдав.

 

1997-05-18

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд 3 нэр дэвшигчөрсөлдөж, 1,552 хэсэг дээр санал хураалт явагдаж, сонгогчдын 85.06 хувь сонгуульд оролцов.

 

1998-02-10

Сонгуулийн ерөнхий хороо Азийн сонгуулийн байгууллагын холбооныгишүүн болов.

 

2000-07-02

Улсын Их Хурлын 3 дахь удаагийн сонгууль явагдаж 76 тойрогт 13 нам, 3 эвслээс болон бие даагч 602 нэр дэвшигч өрсөлдөж, сонгогчдын 82.43 хувь саналаа өгөв.

 

2000-2004

Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22, 11, 36 дугаар тойрогт нөхөнсонгууль явагдав.

 

2001-02-01

УИХ-аас Сонгуулийн ерөнхий хороог 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээршинэчлэн байгуулав.

 

2001-02-12

Сонгуулийн ерөнхий хороо Ажлын албатай болов.

 

2001-05-20

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд 3 нэр дэвшигчөрсөлдөж, 1,584 хэсэг дээр санал хураалт явагдаж, сонгогчдын 82.94 хувь саналаа өгөв.

 

2004-06-27

Улсын Их Хурлын 4 дэх удаагийн сонгууль явагдаж 76 тойрогт 7 намдангааараа, 3 нам эвсэл болж, мөн бие даагч нэр дэвшигчид өрсөлдөж, нийт сонгогчдын 81.94 хувь нь саналаа өгөв.

 

2005-05-22

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд 4 нэр дэвшигч өрсөлдөж, 631 хэсэг дээр санал хураалт явагдаж, сонгогчдын 74.98
хувь саналаа өгөв.

 

2004-2006

Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65, 46 дугаар тойрогт нөхөн
сонгууль явагдав.

 

2005-12-29

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль шинээр батлагдав.

 

2006-01-02

Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль батлагдав.

 

2006-04-27

Монгол Улсын Их Хурлын 31, 33 дугаар тогтоолоор Сонгуулийн
ерөнхий хороог 9 гишүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулав.

 

2007-01-18

Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тухай хууль батлагдав.

 

2008-06-27

Улсын Их Хурлын 5 дахь удаагийн сонгууль явагдаж томсгосон 26 тойрогт 12 нам, эвслээс болон бие даан 45 нэр дэвшигчөрсөлдөж,сонгогчдын 76.46 хувь нь саналаа өгөв.

 

2009-01-16

Монгол Улсын Их Хурлын 18, 20 дугаар тогтоолоор Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, нарийн бичгийн даргыг шинээр томилов.

 

2009-05-24

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд 2 нэр дэвшигч өрсөлдөж, 1,698 хэсэг дээр санал хураалт явагдаж, сонгогчдын 73,59 хувь сонгуульд оролцов.

 

2009-10-19

Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24 дүгээр тойрогт нөхөн
сонгууль явагдав.

 

2011-11-10

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль батлагдав.

 

2011-12-16

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдав.

 

2012-01-01

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэд Мэдээллийн технологийн төв байгуулагдав.

 

2012.06.28

Монгол Улсын Их Хурлын 6 дахь удаагийн сонгууль явагдаж томсгосон 26 тойрогт 11 нам, 2 эвслээс болон бие даан 354 нэр дэвшигч, намын нэрийн жагсаалтаар 190 нэр дэвшигч өрсөлдөж, сонгогчдын санал авах ажиллагааг автомат төхөөрөмжөөр авсан бөгөөд сонгогчдын 67.29 хувь нь саналаа өгөв. Мөн Монгол Улс анх удаа гадаад оронд оршин суугаа иргэдийнхээ саналыг авлаа.

 

2012-09-14

Аймаг, сум, дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн тухай хууль батлагдав.

 

2012-10-05

Монгол Улсын Их Хурлын 41, 42 дугаар тогтоолоор Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, нарийн бичгийн даргыг шинээр томилов.

 

2012-11-21

Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуульд 7 нам, 2 эвслээс болон бие даан нэр дэвшигчид сум, баг, хорооноос болон намын нэрийн жагсаалтаар нэр дэвшиж өрсөлдлөө. Аймгийн ИТХ-ын 295 мандатад 844 нэр дэвшигч, сумын ИТХ-ын 6990 мандатад 16543 нэр дэвшигч өрсөлдсөн бөгөөд анх удаа орон нутгийн сонгуулийн санал авах ажиллагааг автомат төхөөрөмжөөр авч, сонгогчдын 52,90 хувь нь саналаа өгөв.

 

 Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.