МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН АЙМАГ, ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООДЫНУТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН АЙМАГ,    ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООДЫНУТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

Аймаг, дүүрэг

  Хаяг

Утасны дугаар

Факсын дугаар

1

Архангай

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын байранд

70333720

70333720

2

Баян-Өлгий

70422432

70422432

3

Баянхонгор

70442378

70442378

4

Булган

70342225

70342250

5

Говь-Алтай

70483355

70483355

6

Говьсүмбэр

70543392

70543536

7

Дорноговь

70523140

70523140

8

Дорнод

70584897

70584897

9

Дундговь

70593936

70593936

10

Завхан

70462571

70462828

11

Өвөрхангай

70324101

70324101

12

Өмнөговь

70532406

70532406

13

Сүхбаатар

70518351

70518351

14

Сэлэнгэ

70363966

70363966

15

Төв

70273412

70272033

16

Увс

70452214

70452214

17

Ховд

70432105

70432105

18

Хөвсгөл

70383125

70383125

19

Хэнтий

70562307

70562307

20

Дархан-Уул

70373694

70378104

21

Орхон

70355438

70355438

22

Баянгол

Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газрын байранд

70126890

70126890

23

Баянзүрх

266476

458257

24

Сонгинохайрхан

70170106

70170106

25

Сүхбаатар

55154942

 

26

Хан-Уул

342497

341551

27

Чингэлтэй

310204

310204

28

Багануур

70212181

70212181

29

Налайх

70232252

70232419

30

Багахангай

022244936

022244936

 

 


Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.