Тойргийн хороодын утасны жагсаалт

ХэвлэхDOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2012 ОНЫ СОНГУУЛИЙН

ТОЙРГИЙН ХОРООДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

Тойргийн дугаар

Аймаг, дүүрэг

Хаяг

Утасны дугаар

Факсын дугаар

1

Архангай

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд

70333720

70333720

2

Баян-Өлгий

70423728

70423728

3

Баянхонгор

70442273

70442410

70442273

70442410

4

Булган

70342225

70342225

5

Говь-Алтай

70483355

70483355

6

Дорноговь, Говьсүмбэр

Дорноговь аймгийн Засаг даргын

Тамгын газрын байранд

70523140

70522714

70523140

70522714

7

Дорнод аймаг

Аймгийн Засаг даргын

Тамгын газрын байранд

70584777

70584777

8

Дундговь аймаг

70593936

70593936

9

Завхан аймаг

70462454

70462454

10

Өвөрхангай аймаг

70324101

70324101

11

Өмнөговь аймаг

70532406

70532406

12

Сүхбаатар аймаг

70510628

70510628

13

Сэлэнгэ аймаг

70363966

70363966

14

Төв аймаг

70273084

70273084

15

Увс аймаг

70452214

70452214

16

Ховд аймаг

70433096

70433096

17

Хөвсгөл аймаг

70388699

70383125

70388699

70383125

18

Хэнтий аймаг

70563946

70563946

19

Дархан-Уул аймаг

70377880

70377880

20

Орхон аймаг

70355438

70355438

21

Хан-Уул, Багахангай, Багануур дүүрэг

Хан-Уул дүүргийн Засагдаргын

Тамгын газрын байранд

342497

342497

22

Баянзүрх, Налайх дүүрэг

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын

Тамгын газрын байранд

266476

266476

23

Сүхбаатар дүүрэг

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд

70114191

70114191

24

Чингэлтэй дүүрэг

70110769

70110769

25

Баянгол дүүрэг

70120321

70120321

26

Сонгинохайрхан дүүрэг

70182600

70182600


Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.