Ерөнхийлөгчийн Сонгууль - 1993 он


Бусад Ерөнхийлөгчийн Сонгууль Дагадаг толгой идэвхгүй болгох
Хэвлэх

Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал Тэмдэглээгүй Бүх нэр дарсан
1Архангай4727745120   (95.44%)45120   (100.00%)0   (0.00%)Л.ТүдэвМАХН14060   (31.16%)0   (0.00%)0   (0.00%)
2     П.ОчирбатМСДН29646   (65.70%)  
3Баян-Өлгий3872237318   (96.37%)37318   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН18331   (49.12%)  
4     П.ОчирбатМСДН17361   (46.52%)  
5Баянхонгор3930937641   (95.76%)37641   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН12424   (33.01%)  
6     П.ОчирбатМСДН24193   (64.27%)  
7Булган2987828664   (95.94%)28664   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН9889   (34.50%)  
8     П.ОчирбатМСДН17785   (62.05%)  
9Говь-Алтай3407030986   (90.95%)30986   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН24095   (77.76%)  
10     П.ОчирбатМСДН6094   (19.67%)  
11Дорноговь2689225346   (94.25%)25346   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН9821   (38.75%)  
12     П.ОчирбатМСДН14724   (58.09%)  
13Дорнод4004735897   (89.64%)35897   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН10813   (30.12%)  
14     П.ОчирбатМСДН23846   (66.43%)  
15Дундговь2482123598   (95.07%)23598   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН11284   (47.82%)  
16     П.ОчирбатМСДН11674   (49.47%)  
17Завхан4779345709   (95.64%)45709   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН8524   (18.65%)  
18     П.ОчирбатМСДН35987   (78.73%)  
19Өвөрхангай5244749833   (95.02%)49833   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН18038   (36.20%)  
20     П.ОчирбатМСДН30080   (60.36%)  
21Өмнөговь2253521601   (95.86%)21601   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН8777   (40.63%)  
22     П.ОчирбатМСДН12381   (57.32%)  
23Сүхбаатар2746826296   (95.73%)26296   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН9183   (34.92%)  
24     П.ОчирбатМСДН16008   (60.88%)  
25Сэлэнгэ4464641321   (92.55%)41321   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН13422   (32.48%)  
26     П.ОчирбатМСДН26374   (63.83%)  
27Төв5506051472   (93.48%)51472   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН21520   (41.81%)  
28     П.ОчирбатМСДН28171   (54.73%)  
29Увс4605441501   (90.11%)41501   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН29202   (70.36%)  
30     П.ОчирбатМСДН10094   (24.32%)  
31Ховд3896837290   (95.69%)37290   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН19053   (51.09%)  
32     П.ОчирбатМСДН16943   (45.44%)  
33Хөвсгөл5833454719   (93.80%)54719   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН18761   (34.29%)  
34     П.ОчирбатМСДН33253   (60.77%)  
35Хэнтий3574633886   (94.80%)33886   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН10036   (29.62%)  
36     П.ОчирбатМСДН22787   (67.25%)  
37Дархан-Уул4114837568   (91.30%)37568   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН12331   (32.82%)  
38     П.ОчирбатМСДН23802   (63.36%)  
39Эрдэнэт2942726232   (89.14%)26232   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН6425   (24.49%)  
40     П.ОчирбатМСДН19082   (72.74%)  
41Чойр57545093   (88.51%)5093   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН1524   (29.92%)  
42     П.ОчирбатМСДН3365   (66.07%)  
43Баянгол дүүрэг5945353798   (90.49%)53798   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН21692   (40.32%)  
44     П.ОчирбатМСДН30461   (56.62%)  
45Баянзүрх дүүрэг5337346591   (87.29%)46591   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН18254   (39.18%)  
46     П.ОчирбатМСДН26517   (56.91%)  
47Гачуурт17521640   (93.61%)1640   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН625   (38.11%)  
48     П.ОчирбатМСДН941   (57.38%)  
49Сонгино хайрхан дүүрэг6017254842   (91.14%)54842   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН19677   (35.88%)  
50     П.ОчирбатМСДН33263   (60.65%)  
51Сүхбаатар дүүрэг4176237295   (89.30%)37295   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН14907   (39.97%)  
52     П.ОчирбатМСДН21263   (57.01%)  
53Хан-Уул дүүрэг2975927999   (94.09%)27999   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН10009   (35.75%)  
54     П.ОчирбатМСДН16920   (60.43%)  
55Чингэлтэй дүүрэг4693242309   (90.15%)42309   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН16166   (38.21%)  
56     П.ОчирбатМСДН24605   (58.16%)  
57Багануур дүүрэг84037260   (86.40%)7260   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН2173   (29.93%)  
58     П.ОчирбатМСДН4809   (66.24%)  
59Жаргалант24012324   (96.79%)2324   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН18   (0.77%)  
60     П.ОчирбатМСДН1281   (55.12%)  
61Туул20871970   (94.39%)1970   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН550   (27.92%)  
62     П.ОчирбатМСДН1359   (68.98%)  
63Налайх1230011349   (92.27%)11349   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН4028   (35.49%)  
64     П.ОчирбатМСДН6871   (60.54%)  
65Багахангай16131502   (93.12%)1502   (100.00%) Л.ТүдэвМАХН549   (36.55%)  
66     П.ОчирбатМСДН896   (59.65%)  
Нийт: 1106403 1025970   (92.73%) 1025970   100.00%) 0   0.00%)
Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.