Ерөнхийлөгчийн Сонгууль - 1997 он


Бусад Ерөнхийлөгчийн Сонгууль Дагадаг толгой идэвхгүй болгох
Хэвлэх

Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал Тэмдэглээгүй Бүх нэр дарсан
1Архангай5053943559   (86.19%)42261   (97.02%)1298   (2.98%)П.ОчирбатМСДН19424   (45.96%)1298   (2.98%)0   (0.00%)
2     Ж.ГомбожавМАХН2031   (4.81%)  
3     Н.БагабандиМАХН20806   (49.23%)  
4Баян-Өлгий3823432742   (85.64%)31556   (96.38%)1186   (3.62%)П.ОчирбатМСДН8882   (28.15%)1186   (3.62%) 
5     Ж.ГомбожавМАХН1441   (4.57%)  
6     Н.БагабандиМАХН21233   (67.29%)  
7Баянхонгор4303836286   (84.31%)35369   (97.47%)917   (2.53%)П.ОчирбатМСДН11735   (33.18%)917   (2.53%) 
8     Ж.ГомбожавМАХН1741   (4.92%)  
9     Н.БагабандиМАХН21893   (61.90%)  
10Булган3227528473   (88.22%)27812   (97.68%)661   (2.32%)П.ОчирбатМСДН7855   (28.24%)661   (2.32%) 
11     Ж.ГомбожавМАХН1654   (5.95%)  
12     Н.БагабандиМАХН18303   (65.81%)  
13Говь-Алтай3560931606   (88.76%)31047   (98.23%)559   (1.77%)П.ОчирбатМСДН4939   (15.91%)559   (1.77%) 
14     Ж.ГомбожавМАХН2046   (6.59%)  
15     Н.БагабандиМАХН24062   (77.50%)  
16Говьсүмбэр58954664   (79.12%)4557   (97.71%)107   (2.29%)П.ОчирбатМСДН1223   (26.84%)107   (2.29%) 
17     Ж.ГомбожавМАХН563   (12.35%)  
18     Н.БагабандиМАХН2771   (60.81%)  
19Дархан-Уул4037832227   (79.81%)31432   (97.53%)795   (2.47%)П.ОчирбатМСДН10747   (34.19%)795   (2.47%) 
20     Ж.ГомбожавМАХН1863   (5.93%)  
21     Н.БагабандиМАХН18822   (59.88%)  
22Дорноговь2677223094   (86.26%)22444   (97.19%)650   (2.81%)П.ОчирбатМСДН5182   (23.09%)650   (2.81%) 
23     Ж.ГомбожавМАХН1783   (7.94%)  
24     Н.БагабандиМАХН15479   (68.97%)  
25Дорнод3908231656   (81.00%)30772   (97.21%)884   (2.79%)П.ОчирбатМСДН13007   (42.27%)884   (2.79%) 
26     Ж.ГомбожавМАХН1973   (6.41%)  
27     Н.БагабандиМАХН15792   (51.32%)  
28Дундговь2555122808   (89.26%)22295   (97.75%)513   (2.25%)П.ОчирбатМСДН4687   (21.02%)513   (2.25%) 
29     Ж.ГомбожавМАХН2037   (9.14%)  
30     Н.БагабандиМАХН15571   (69.84%)  
31Завхан4960243399   (87.49%)42492   (97.91%)907   (2.09%)П.ОчирбатМСДН14572   (34.29%)907   (2.09%) 
32     Ж.ГомбожавМАХН1045   (2.46%)  
33     Н.БагабандиМАХН26875   (63.25%)  
34Орхон3458626468   (76.53%)25808   (97.51%)660   (2.49%)П.ОчирбатМСДН12013   (46.55%)660   (2.49%) 
35     Ж.ГомбожавМАХН1596   (6.18%)  
36     Н.БагабандиМАХН12199   (47.27%)  
37Өвөрхангай5726449066   (85.68%)47783   (97.39%)1283   (2.61%)П.ОчирбатМСДН18588   (38.90%)1283   (2.61%) 
38     Ж.ГомбожавМАХН3097   (6.48%)  
39     Н.БагабандиМАХН26098   (54.62%)  
40Өмнөговь2261121917   (96.93%)21605   (98.58%)312   (1.42%)П.ОчирбатМСДН5549   (25.68%)312   (1.42%) 
41     Ж.ГомбожавМАХН1420   (6.57%)  
42     Н.БагабандиМАХН14636   (67.74%)  
43Сүхбаатар2925126165   (89.45%)25331   (96.81%)834   (3.19%)П.ОчирбатМСДН6351   (25.07%)834   (3.19%) 
44     Ж.ГомбожавМАХН8901   (35.14%)  
45     Н.БагабандиМАХН10079   (39.79%)  
46Сэлэнгэ4797440355   (84.12%)39217   (97.18%)1138   (2.82%)П.ОчирбатМСДН13562   (34.58%)1138   (2.82%) 
47     Ж.ГомбожавМАХН2480   (6.32%)  
48     Н.БагабандиМАХН23175   (59.09%)  
49Төв5121845526   (88.89%)44171   (97.02%)1355   (2.98%)П.ОчирбатМСДН13562   (30.70%)1355   (2.98%) 
50     Ж.ГомбожавМАХН3274   (7.41%)  
51     Н.БагабандиМАХН29365   (66.48%)  
52Увс4692738849   (82.79%)37500   (96.53%)1349   (3.47%)П.ОчирбатМСДН5703   (15.21%)1349   (3.47%) 
53     Ж.ГомбожавМАХН1857   (4.95%)  
54     Н.БагабандиМАХН29940   (79.84%)  
55Ховд4199137710   (89.80%)36577   (97.00%)1133   (3.00%)П.ОчирбатМСДН5703   (15.59%)1133   (3.00%) 
56     Ж.ГомбожавМАХН1857   (5.08%)  
57     Н.БагабандиМАХН29940   (81.85%)  
58Хөвсгөл6028652697   (87.41%)51109   (96.99%)1588   (3.01%)П.ОчирбатМСДН21504   (42.07%)1588   (3.01%) 
59     Ж.ГомбожавМАХН2442   (4.78%)  
60     Н.БагабандиМАХН27163   (53.15%)  
61Хэнтий3693531243   (84.59%)30427   (97.39%)816   (2.61%)П.ОчирбатМСДН12614   (41.46%)816   (2.61%) 
62     Ж.ГомбожавМАХН3196   (10.50%)  
63     Н.БагабандиМАХН14617   (48.04%)  
64Баянзүрх дүүрэг5960549931   (83.77%)48395   (96.92%)1536   (3.08%)П.ОчирбатМСДН12875   (26.60%)1536   (3.08%) 
65     Ж.ГомбожавМАХН3109   (6.42%)  
66     Н.БагабандиМАХН32411   (66.97%)  
67Багануур дүүрэг97257142   (73.44%)6944   (97.23%)198   (2.77%)П.ОчирбатМСДН2436   (35.08%)198   (2.77%) 
68     Ж.ГомбожавМАХН623   (8.97%)  
69     Н.БагабандиМАХН3885   (55.95%)  
70Баянгол дүүрэг6807955050   (80.86%)53789   (97.71%)1261   (2.29%)П.ОчирбатМСДН14816   (27.54%)1261   (2.29%) 
71     Ж.ГомбожавМАХН3358   (6.24%)  
72     Н.БагабандиМАХН35615   (66.21%)  
73Багахангай16611486   (89.46%)1443   (97.11%)43   (2.89%)П.ОчирбатМСДН497   (34.44%)43   (2.89%) 
74     Ж.ГомбожавМАХН81   (5.61%)  
75     Н.БагабандиМАХН865   (59.94%)  
76Налайх113029943   (87.98%)9581   (96.36%)362   (3.64%)П.ОчирбатМСДН1780   (18.58%)362   (3.64%) 
77     Ж.ГомбожавМАХН535   (5.58%)  
78     Н.БагабандиМАХН7266   (75.84%)  
79Сонгино хайрхан дүүрэг6460254989   (85.12%)53424   (97.15%)1565   (2.85%)П.ОчирбатМСДН13858   (25.94%)1565   (2.85%) 
80     Ж.ГомбожавМАХН3171   (5.94%)  
81     Н.БагабандиМАХН36395   (68.12%)  
82Сүхбаатар дүүрэг4270935974   (84.23%)34919   (97.07%)1055   (2.93%)П.ОчирбатМСДН10414   (29.82%)1055   (2.93%) 
83     Ж.ГомбожавМАХН2255   (6.46%)  
84     Н.БагабандиМАХН22250   (63.72%)  
85Хан-Уул дүүрэг3410528582   (83.81%)27841   (97.41%)741   (2.59%)П.ОчирбатМСДН7958   (28.58%)741   (2.59%) 
86     Ж.ГомбожавМАХН1537   (5.52%)  
87     Н.БагабандиМАХН18346   (65.90%)  
88Чингэлтэй дүүрэг4742239033   (82.31%)37769   (96.76%)1264   (3.24%)П.ОчирбатМСДН10951   (28.99%)1264   (3.24%) 
89     Ж.ГомбожавМАХН2359   (6.25%)  
90     Н.БагабандиМАХН24459   (64.76%)  
Нийт: 1155228 982640   (85.06%) 955670   97.26%) 26970   2.74%)
Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.