Ерөнхийлөгчийн Сонгууль - 2001 он


Бусад Ерөнхийлөгчийн Сонгууль Дагадаг толгой идэвхгүй болгох
Хэвлэх

Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал Тэмдэглээгүй Бүх нэр дарсан
1Архангай5286244138   (83.50%)44138   (100.00%)0   (0.00%)Н.БагабандиМАХН11467   (25.98%)0   (0.00%)0   (0.00%)
2     Р.ГончигдоржАН30621   (69.38%)  
3     Л.ДашнямМАХН1037   (2.35%)  
4Баян-Өлгий4642238615   (83.18%)38615   (100.00%) Н.БагабандиМАХН21829   (56.53%)  
5     Р.ГончигдоржАН14814   (38.36%)  
6     Л.ДашнямМАХН837   (2.17%)  
7Баянхонгор4507037027   (82.15%)37027   (100.00%) Н.БагабандиМАХН20038   (54.12%)  
8     Р.ГончигдоржАН15108   (40.80%)  
9     Л.ДашнямМАХН1176   (3.18%)  
10Булган3281728073   (85.54%)28073   (100.00%) Н.БагабандиМАХН18909   (67.36%)  
11     Р.ГончигдоржАН7687   (27.38%)  
12     Л.ДашнямМАХН936   (3.33%)  
13Говь-Алтай3397230516   (89.83%)30516   (100.00%) Н.БагабандиМАХН20956   (68.67%)  
14     Р.ГончигдоржАН8390   (27.49%)  
15     Л.ДашнямМАХН725   (2.38%)  
16Дорноговь2728923186   (84.96%)23186   (100.00%) Н.БагабандиМАХН16230   (70.00%)  
17     Р.ГончигдоржАН5843   (25.20%)  
18     Л.ДашнямМАХН745   (3.21%)  
19Дорнод3778331544   (83.49%)31544   (100.00%) Н.БагабандиМАХН16653   (52.79%)  
20     Р.ГончигдоржАН12252   (38.84%)  
21     Л.ДашнямМАХН2029   (6.43%)  
22Дундговь2590722013   (84.97%)22013   (100.00%) Н.БагабандиМАХН15455   (70.21%)  
23     Р.ГончигдоржАН5495   (24.96%)  
24     Л.ДашнямМАХН724   (3.29%)  
25Завхан4634739959   (86.22%)39959   (100.00%) Н.БагабандиМАХН27971   (70.00%)  
26     Р.ГончигдоржАН10577   (26.47%)  
27     Л.ДашнямМАХН860   (2.15%)  
28Өвөрхангай5945349554   (83.35%)49554   (100.00%) Н.БагабандиМАХН26197   (52.87%)  
29     Р.ГончигдоржАН20864   (42.10%)  
30     Л.ДашнямМАХН1544   (3.12%)  
31Өмнөговь2459121835   (88.79%)21835   (100.00%) Н.БагабандиМАХН14049   (64.34%)  
32     Р.ГончигдоржАН6824   (31.25%)  
33     Л.ДашнямМАХН661   (3.03%)  
34Сүхбаатар3043126890   (88.36%)26890   (100.00%) Н.БагабандиМАХН17301   (64.34%)  
35     Р.ГончигдоржАН7970   (29.64%)  
36     Л.ДашнямМАХН1072   (3.99%)  
37Сэлэнгэ4916149161   (100.00%)49161   (100.00%) Н.БагабандиМАХН22273   (45.31%)  
38     Р.ГончигдоржАН14732   (29.97%)  
39     Л.ДашнямМАХН1031   (2.10%)  
40Төв5143540533   (78.80%)40533   (100.00%) Н.БагабандиМАХН27643   (68.20%)  
41     Р.ГончигдоржАН10539   (26.00%)  
42     Л.ДашнямМАХН1536   (3.79%)  
43Увс4509736445   (80.81%)36445   (100.00%) Н.БагабандиМАХН24136   (66.23%)  
44     Р.ГончигдоржАН10461   (28.70%)  
45     Л.ДашнямМАХН853   (2.34%)  
46Ховд4390139526   (90.03%)39526   (100.00%) Н.БагабандиМАХН25371   (64.19%)  
47     Р.ГончигдоржАН12201   (30.87%)  
48     Л.ДашнямМАХН971   (2.46%)  
49Хөвсгөл6365653158   (83.51%)53158   (100.00%) Н.БагабандиМАХН26269   (49.42%)  
50     Р.ГончигдоржАН24269   (45.65%)  
51     Л.ДашнямМАХН1555   (2.93%)  
52Хэнтий3510429177   (83.12%)29177   (100.00%) Н.БагабандиМАХН15799   (54.15%)  
53     Р.ГончигдоржАН11654   (39.94%)  
54     Л.ДашнямМАХН1149   (3.94%)  
55Дархан-Уул3958630050   (75.91%)30050   (100.00%) Н.БагабандиМАХН17463   (58.11%)  
56     Р.ГончигдоржАН11246   (37.42%)  
57     Л.ДашнямМАХН903   (3.00%)  
58Орхон3723129570   (79.42%)29570   (100.00%) Н.БагабандиМАХН15022   (50.80%)  
59     Р.ГончигдоржАН13334   (45.09%)  
60     Л.ДашнямМАХН730   (2.47%)  
61Говьсүмбэр60684949   (81.56%)4949   (100.00%) Н.БагабандиМАХН3337   (67.43%)  
62     Р.ГончигдоржАН1291   (26.09%)  
63     Л.ДашнямМАХН222   (4.49%)  
64Баянгол дүүрэг6672855003   (82.43%)55003   (100.00%) Н.БагабандиМАХН31296   (56.90%)  
65     Р.ГончигдоржАН20470   (37.22%)  
66     Л.ДашнямМАХН2739   (4.98%)  
67Баянзүрх дүүрэг7037158841   (83.62%)58841   (100.00%) Н.БагабандиМАХН34477   (58.59%)  
68     Р.ГончигдоржАН20797   (35.34%)  
69     Л.ДашнямМАХН2731   (4.64%)  
70Сонгино хайрхан дүүрэг7736161948   (80.08%)61948   (100.00%) Н.БагабандиМАХН37557   (60.63%)  
71     Р.ГончигдоржАН20719   (33.45%)  
72     Л.ДашнямМАХН2722   (4.39%)  
73Сүхбаатар дүүрэг4640236601   (78.88%)36601   (100.00%) Н.БагабандиМАХН20320   (55.52%)  
74     Р.ГончигдоржАН13899   (37.97%)  
75     Л.ДашнямМАХН1925   (5.26%)  
76Хан-Уул дүүрэг3766730897   (82.03%)30897   (100.00%) Н.БагабандиМАХН18257   (59.09%)  
77     Р.ГончигдоржАН11032   (35.71%)  
78     Л.ДашнямМАХН1206   (3.90%)  
79Чингэлтэй дүүрэг4984141885   (84.04%)41885   (100.00%) Н.БагабандиМАХН23905   (57.07%)  
80     Р.ГончигдоржАН15278   (36.48%)  
81Багануур дүүрэг90877615   (83.80%)7615   (100.00%) Н.БагабандиМАХН3640   (47.80%)  
82Налайх1256810319   (82.11%)10319   (100.00%) Н.БагабандиМАХН6712   (65.05%)  
83     Р.ГончигдоржАН2972   (28.80%)  
84     Л.ДашнямМАХН384   (3.72%)  
85Багахангай16771451   (86.52%)1451   (100.00%) Н.БагабандиМАХН849   (58.51%)  
86     Р.ГончигдоржАН514   (35.42%)  
87     Л.ДашнямМАХН57   (3.93%)  
Нийт: 1205885 1010479   (83.80%) 1010479   100.00%) 0   0.00%)
Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.