Ерөнхийлөгчийн Сонгууль - 2005 он


Бусад Ерөнхийлөгчийн Сонгууль Дагадаг толгой идэвхгүй болгох
Хэвлэх

Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал Тэмдэглээгүй Бүх нэр дарсан
1Архангай4934637081   (75.14%)36555   (98.58%)526   (1.42%)Н.ЭнхбаярМАХН20970   (57.37%)11   (0.03%)526   (1.42%)
2     М. ЭнхсайханАН9084   (24.85%)  
3     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3801   (10.40%)  
4     Б. ЖаргалсайханБНН2689   (7.36%)  
5Баян-Өлгий4913836069   (73.40%)35487   (98.39%)582   (1.61%)Н.ЭнхбаярМАХН18581   (52.36%)3   (0.01%)582   (1.61%)
6     М. ЭнхсайханАН13366   (37.66%)  
7     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл2450   (6.90%)  
8     Б. ЖаргалсайханБНН1087   (3.06%)  
9Баянхонгор3985230936   (77.63%)30578   (98.84%)358   (1.16%)Н.ЭнхбаярМАХН17248   (56.41%)12   (0.04%)358   (1.16%)
10     М. ЭнхсайханАН7798   (25.50%)  
11     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3625   (11.85%)  
12     Б. ЖаргалсайханБНН1895   (6.20%)  
13Булган2975323555   (79.17%)23238   (98.65%)317   (1.35%)Н.ЭнхбаярМАХН10787   (46.42%)8   (0.03%)317   (1.35%)
14     М. ЭнхсайханАН2860   (12.31%)  
15     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1482   (6.38%)  
16     Б. ЖаргалсайханБНН8101   (34.86%)  
17Говь-Алтай3102125259   (81.43%)24957   (98.80%)302   (1.20%)Н.ЭнхбаярМАХН15837   (63.46%)7   (0.03%)312   (1.24%)
18     М. ЭнхсайханАН4020   (16.11%)  
19     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3100   (12.42%)  
20     Б. ЖаргалсайханБНН1993   (7.99%)  
21Говьсүмбэр66694692   (70.36%)4633   (98.74%)59   (1.26%)Н.ЭнхбаярМАХН2567   (55.41%)2   (0.04%)59   (1.26%)
22     М. ЭнхсайханАН516   (11.14%)  
23     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл382   (8.25%)  
24     Б. ЖаргалсайханБНН1166   (25.17%)  
25Дорноговь2967821926   (73.88%)21655   (98.76%)271   (1.24%)Н.ЭнхбаярМАХН13825   (63.84%)10   (0.05%)271   (1.24%)
26     М. ЭнхсайханАН2220   (10.25%)  
27     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1540   (7.11%)  
28     Б. ЖаргалсайханБНН4060   (18.75%)  
29Дорнод3724527563   (74.00%)27167   (98.56%)396   (1.44%)Н.ЭнхбаярМАХН12868   (47.37%)28   (0.10%)396   (1.44%)
30     М. ЭнхсайханАН9243   (34.02%)  
31     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1916   (7.05%)  
32     Б. ЖаргалсайханБНН3112   (11.46%)  
33Дундговь2379518535   (77.89%)18342   (98.96%)193   (1.04%)Н.ЭнхбаярМАХН10840   (59.10%)12   (0.06%)193   (1.04%)
34     М. ЭнхсайханАН3264   (17.80%)  
35     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл2093   (11.41%)  
36     Б. ЖаргалсайханБНН2133   (11.63%)  
37Завхан3898031064   (79.69%)30701   (98.83%)363   (1.17%)Н.ЭнхбаярМАХН13621   (44.37%)22   (0.07%)363   (1.17%)
38     М. ЭнхсайханАН6870   (22.38%)  
39     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл7337   (23.90%)  
40     Б. ЖаргалсайханБНН2851   (9.29%)  
41Өвөрхангай5917942967   (72.61%)42311   (98.47%)656   (1.53%)Н.ЭнхбаярМАХН24241   (57.29%)21   (0.05%)656   (1.53%)
42     М. ЭнхсайханАН10661   (25.20%)  
43     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3427   (8.10%)  
44     Б. ЖаргалсайханБНН3961   (9.36%)  
45Өмнөговь2500620467   (81.85%)20257   (98.97%)210   (1.03%)Н.ЭнхбаярМАХН10836   (53.49%)10   (0.05%)210   (1.03%)
46     М. ЭнхсайханАН3268   (16.13%)  
47     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1630   (8.05%)  
48     Б. ЖаргалсайханБНН4513   (22.28%)  
49Сүхбаатар3080824824   (80.58%)24415   (98.35%)409   (1.65%)Н.ЭнхбаярМАХН15053   (61.65%)5   (0.02%)409   (1.65%)
50     М. ЭнхсайханАН6073   (24.87%)  
51     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1579   (6.47%)  
52     Б. ЖаргалсайханБНН1705   (6.98%)  
53Сэлэнгэ4750534852   (73.36%)34291   (98.39%)561   (1.61%)Н.ЭнхбаярМАХН16986   (49.53%)24   (0.07%)571   (1.64%)
54     М. ЭнхсайханАН6480   (18.90%)  
55     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3071   (8.96%)  
56     Б. ЖаргалсайханБНН7730   (22.54%)  
57Төв4605832578   (70.73%)32026   (98.31%)552   (1.69%)Н.ЭнхбаярМАХН19397   (60.57%)13   (0.04%)552   (1.69%)
58     М. ЭнхсайханАН5140   (16.05%)  
59     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл2856   (8.92%)  
60     Б. ЖаргалсайханБНН4620   (14.43%)  
61Увс4224531571   (74.73%)30989   (98.16%)582   (1.84%)Н.ЭнхбаярМАХН19931   (64.32%)23   (0.07%)582   (1.84%)
62     М. ЭнхсайханАН4953   (15.98%)  
63     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3511   (11.33%)  
64     Б. ЖаргалсайханБНН2571   (8.30%)  
65Ховд4262734489   (80.91%)33958   (98.46%)531   (1.54%)Н.ЭнхбаярМАХН19844   (58.44%)12   (0.03%)531   (1.54%)
66     М. ЭнхсайханАН6731   (19.82%)  
67     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл4183   (12.32%)  
68     Б. ЖаргалсайханБНН3188   (9.39%)  
69Хөвсгөл6295146354   (73.64%)45817   (98.84%)537   (1.16%)Н.ЭнхбаярМАХН16343   (35.67%)17   (0.04%)537   (1.16%)
70     М. ЭнхсайханАН9517   (20.77%)  
71     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл18472   (40.32%)  
72     Б. ЖаргалсайханБНН1468   (3.20%)  
73Хэнтий3426025325   (73.92%)24915   (98.38%)410   (1.62%)Н.ЭнхбаярМАХН13353   (53.59%)16   (0.06%)410   (1.62%)
74     М. ЭнхсайханАН6927   (27.80%)  
75     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1942   (7.79%)  
76     Б. ЖаргалсайханБНН2677   (10.74%)  
77Дархан-Уул4190931959   (76.26%)31555   (98.74%)404   (1.26%)Н.ЭнхбаярМАХН16035   (50.82%) 404   (1.26%)
78     М. ЭнхсайханАН7147   (22.65%)  
79     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3104   (9.84%)  
80     Б. ЖаргалсайханБНН5253   (16.65%)  
81Орхон4100631902   (77.80%)31570   (98.96%)332   (1.04%)Н.ЭнхбаярМАХН13555   (42.94%)15   (0.05%)332   (1.04%)
82     М. ЭнхсайханАН4804   (15.22%)  
83     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3686   (11.68%)  
84     Б. ЖаргалсайханБНН9510   (30.12%)  
85Баянзүрх дүүрэг9065565555   (72.31%)64895   (98.99%)660   (1.01%)Н.ЭнхбаярМАХН35949   (55.40%)29   (0.04%)660   (1.01%)
86     М. ЭнхсайханАН11839   (18.24%)  
87     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл6167   (9.50%)  
88     Б. ЖаргалсайханБНН10911   (16.81%)  
89Баянгол дүүрэг6807352175   (76.65%)51684   (99.06%)491   (0.94%)Н.ЭнхбаярМАХН28292   (54.74%)23   (0.04%)491   (0.94%)
90     М. ЭнхсайханАН10531   (20.38%)  
91     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл5000   (9.67%)  
92     Б. ЖаргалсайханБНН7838   (15.17%)  
93Хан-Уул дүүрэг4417732206   (72.90%)31853   (98.90%)353   (1.10%)Н.ЭнхбаярМАХН18754   (58.88%)24   (0.07%)353   (1.10%)
94     М. ЭнхсайханАН5205   (16.34%)  
95     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл2826   (8.87%)  
96     Б. ЖаргалсайханБНН5044   (15.84%)  
97Сонгино хайрхан дүүрэг9357266824   (71.41%)65989   (98.75%)835   (1.25%)Н.ЭнхбаярМАХН37879   (57.40%)39   (0.06%)835   (1.25%)
98     М. ЭнхсайханАН9926   (15.04%)  
99     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл6294   (9.54%)  
100     Б. ЖаргалсайханБНН11851   (17.96%)  
101Чингэлтэй дүүрэг5916042761   (72.28%)42243   (98.79%)518   (1.21%)Н.ЭнхбаярМАХН23348   (55.27%)26   (0.06%)518   (1.21%)
102     М. ЭнхсайханАН7656   (18.12%)  
103     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл4020   (9.52%)  
104     Б. ЖаргалсайханБНН7193   (17.03%)  
105Сүхбаатар дүүрэг5118538044   (74.33%)37637   (98.93%)407   (1.07%)Н.ЭнхбаярМАХН19991   (53.12%)37   (0.10%)407   (1.07%)
106     М. ЭнхсайханАН8069   (21.44%)  
107     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл3476   (9.24%)  
108     Б. ЖаргалсайханБНН6064   (16.11%)  
109Налайх129779904   (76.32%)9733   (98.27%)171   (1.73%)Н.ЭнхбаярМАХН5344   (54.91%)0   (0.00%)171   (1.73%)
110     М. ЭнхсайханАН942   (9.68%)  
111     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1213   (12.46%)  
112     Б. ЖаргалсайханБНН2234   (22.95%)  
113Багахангай18311362   (74.39%)1351   (99.19%)11   (0.81%)Н.ЭнхбаярМАХН991   (73.35%) 11   (0.81%)
114     М. ЭнхсайханАН185   (13.69%)  
115     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл54   (4.00%)  
116     Б. ЖаргалсайханБНН121   (8.96%)  
117Багануур дүүрэг110308157   (73.95%)8082   (99.08%)75   (0.92%)Н.ЭнхбаярМАХН4225   (52.28%)1   (0.01%)75   (0.92%)
118     М. ЭнхсайханАН1351   (16.72%)  
119     Б.ЭрдэнэбатЭх орон ардчилал эвсэл1260   (15.59%)  
120     Б. ЖаргалсайханБНН1245   (15.40%)  
Нийт: 1241691 930956   (74.97%) 918884   98.70%) 12072   1.30%)
Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.