Ерөнхийлөгчийн Сонгууль - 2009 он


Бусад Ерөнхийлөгчийн Сонгууль Дагадаг толгой идэвхгүй болгох
Хэвлэх

Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал Тэмдэглээгүй Бүх нэр дарсан
1Архангай5146837421   (72.71%)36954   (98.75%)467   (1.25%)Ц.ЭлбэгдоржАН19143   (51.80%)29   (0.08%)9   (0.02%)
2     Н.ЭнхбаярМАХН17773   (48.09%)  
3Баян-Өлгий5167134354   (66.49%)33821   (98.45%)533   (1.55%)Ц.ЭлбэгдоржАН16590   (49.05%)35   (0.10%)0   (0.00%)
4     Н.ЭнхбаярМАХН17196   (50.84%)  
5Баянхонгор4723132303   (68.39%)31941   (98.88%)362   (1.12%)Ц.ЭлбэгдоржАН15084   (47.22%)25   (0.08%)28   (0.09%)
6     Н.ЭнхбаярМАХН16804   (52.61%)  
7Булган3187924671   (77.39%)24389   (98.86%)282   (1.14%)Ц.ЭлбэгдоржАН11536   (47.30%)26   (0.11%)3   (0.01%)
8     Н.ЭнхбаярМАХН12824   (52.58%)  
9Говь-Алтай3288923551   (71.61%)23340   (99.10%)211   (0.90%)Ц.ЭлбэгдоржАН9822   (42.08%)19   (0.08%)2   (0.01%)
10     Н.ЭнхбаярМАХН13497   (57.83%)  
11Говьсүмбэр75905452   (71.83%)5399   (99.03%)53   (0.97%)Ц.ЭлбэгдоржАН2197   (40.69%)8   (0.15%) 
12     Н.ЭнхбаярМАХН3192   (59.12%)  
13Дорноговь3513924802   (70.58%)24486   (98.73%)316   (1.27%)Ц.ЭлбэгдоржАН9230   (37.70%)26   (0.10%)36   (0.15%)
14     Н.ЭнхбаярМАХН15194   (62.05%)  
15Дорнод4549231546   (69.34%)30961   (98.15%)585   (1.85%)Ц.ЭлбэгдоржАН16325   (52.73%)42   (0.13%)35   (0.11%)
16     Н.ЭнхбаярМАХН14559   (47.02%)  
17Дундговь2531918378   (72.59%)18162   (98.82%)216   (1.18%)Ц.ЭлбэгдоржАН8397   (46.23%)15   (0.08%)3   (0.02%)
18     Н.ЭнхбаярМАХН9747   (53.67%)  
19Завхан4441031451   (70.82%)31209   (99.23%)242   (0.77%)Ц.ЭлбэгдоржАН15596   (49.97%)23   (0.07%)19   (0.06%)
20     Н.ЭнхбаярМАХН15571   (49.89%)  
21Өвөрхангай6766144735   (66.12%)43995   (98.35%)740   (1.65%)Ц.ЭлбэгдоржАН21631   (49.17%)59   (0.13%)36   (0.08%)
22     Н.ЭнхбаярМАХН22269   (50.62%)  
23Өмнөговь3018724214   (80.21%)23876   (98.60%)338   (1.40%)Ц.ЭлбэгдоржАН11161   (46.75%)23   (0.09%)12   (0.05%)
24     Н.ЭнхбаярМАХН12680   (53.11%)  
25Сүхбаатар3237225322   (78.22%)24696   (97.53%)626   (2.47%)Ц.ЭлбэгдоржАН9800   (39.68%)18   (0.07%)33   (0.13%)
26     Н.ЭнхбаярМАХН14875   (60.23%)  
27Сэлэнгэ6065341274   (68.05%)40725   (98.67%)549   (1.33%)Ц.ЭлбэгдоржАН20422   (50.15%)66   (0.16%)40   (0.10%)
28     Н.ЭнхбаярМАХН20197   (49.59%)  
29Төв5095535406   (69.48%)34891   (98.55%)515   (1.45%)Ц.ЭлбэгдоржАН15279   (43.79%)44   (0.12%)21   (0.06%)
30     Н.ЭнхбаярМАХН19597   (56.17%)  
31Увс4403031904   (72.46%)31298   (98.10%)606   (1.90%)Ц.ЭлбэгдоржАН13045   (41.68%)42   (0.13%)27   (0.08%)
32     Н.ЭнхбаярМАХН18184   (58.10%)  
33Ховд4512233552   (74.36%)33091   (98.63%)461   (1.37%)Ц.ЭлбэгдоржАН18791   (56.79%)28   (0.08%)21   (0.06%)
34     Н.ЭнхбаярМАХН14251   (43.07%)  
35Хөвсгөл7227649042   (67.85%)48498   (98.89%)544   (1.11%)Ц.ЭлбэгдоржАН26435   (54.51%)41   (0.08%)14   (0.03%)
36     Н.ЭнхбаярМАХН22008   (45.38%)  
37Хэнтий4118027897   (67.74%)27523   (98.66%)374   (1.34%)Ц.ЭлбэгдоржАН13311   (48.36%)24   (0.09%)15   (0.05%)
38     Н.ЭнхбаярМАХН14173   (51.50%)  
39Дархан-Уул4816838695   (80.33%)38356   (99.12%)339   (0.88%)Ц.ЭлбэгдоржАН20077   (52.34%)26   (0.07%)20   (0.05%)
40     Н.ЭнхбаярМАХН18233   (47.54%)  
41Орхон5514239205   (71.10%)38677   (98.65%)528   (1.35%)Ц.ЭлбэгдоржАН22177   (57.34%)16   (0.04%)23   (0.06%)
42     Н.ЭнхбаярМАХН16461   (42.56%)  
43Баянзүрх дүүрэг127126100218   (78.83%)99223   (99.01%)995   (0.99%)Ц.ЭлбэгдоржАН56938   (57.38%)62   (0.06%)35   (0.03%)
44     Н.ЭнхбаярМАХН42188   (42.52%)  
45Баянгол дүүрэг8250166359   (80.43%)65635   (98.91%)724   (1.09%)Ц.ЭлбэгдоржАН24528   (37.37%)37   (0.06%)37   (0.06%)
46     Н.ЭнхбаярМАХН19456   (29.64%)  
47Хан-Уул дүүрэг5744444580   (77.61%)44063   (98.84%)517   (1.16%)Ц.ЭлбэгдоржАН24528   (55.67%)28   (0.06%)51   (0.11%)
48     Н.ЭнхбаярМАХН19456   (44.15%)  
49Сонгино хайрхан дүүрэг13147698590   (74.99%)97857   (99.26%)733   (0.74%)Ц.ЭлбэгдоржАН53800   (54.98%)67   (0.07%)179   (0.18%)
50     Н.ЭнхбаярМАХН43811   (44.77%)  
51Чингэлтэй дүүрэг7533558356   (77.46%)57680   (98.84%)676   (1.16%)Ц.ЭлбэгдоржАН33431   (57.96%)49   (0.08%)28   (0.05%)
52     Н.ЭнхбаярМАХН24172   (41.91%)  
53Налайх1723712649   (73.38%)12355   (97.68%)294   (2.32%)Ц.ЭлбэгдоржАН6158   (49.84%)11   (0.09%)1   (0.01%)
54     Н.ЭнхбаярМАХН6185   (50.06%)  
55Багануур дүүрэг137969745   (70.64%)9626   (98.78%)119   (1.22%)Ц.ЭлбэгдоржАН4914   (51.05%)8   (0.08%)9   (0.09%)
56     Н.ЭнхбаярМАХН4695   (48.77%)  
57Багахангай22111591   (71.96%)1566   (98.43%)25   (1.57%)Ц.ЭлбэгдоржАН610   (38.95%)3   (0.19%)0   (0.00%)
58     Н.ЭнхбаярМАХН953   (60.86%)  
59Сүхбаатар дүүрэг6525751612   (79.09%)51060   (98.93%)552   (1.07%)Ц.ЭлбэгдоржАН29291   (57.37%)38   (0.07%)10   (0.02%)
60     Н.ЭнхбаярМАХН21721   (42.54%)  
Нийт: 1493217 1098875   (73.59%) 1085353   98.77%) 13522   1.23%)
Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.