Сумын нэр
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
Иргэний Зориг Ногоон Найм
Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
"МАХН-МҮАН"-ын Шударга ёс эвсэл
Эх Орон Нам
"МАХН-ИЗНН"-ын Иргэний шударга ёс эвсэл
Бие даан нэр дэвшигч
Нийт суудлын тоо
Үүнээс

Мажо

ритар

Пропор

циональ

Баян-Уул
8
11
2
21
14
7
Баяндун
5
11
5
21
14
7
Баянтүмэн
13
8
21
14
7
Булган
3
12
15
10
5
Гурванзагал
8
7
15
10
5
Дашбалбар
8
11
1
1
21
14
7
Матад
11
10
21
14
7
Сэргэлэн
8
4
2
7
21
14
7
Халхгол
10
8
3
21
14
7
Хөлөнбуйр
7
8
15
10
5
Хэрлэн
16
15
31
21
10
Цагаан-Овоо
13
7
1
21
14
7
Чойбалсан
9
11
11
1
21
14
7
Чулуунхороот
3
12
15
10
5