Сумын нэр
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
Иргэний Зориг Ногоон Найм
Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
"МАХН-МҮАН"-ын Шударга ёс эвсэл
Эх Орон Нам
"МАХН-ИЗНН"-ын Иргэний шударга ёс эвсэл
Бие даан нэр дэвшигч
Нийт суудлын тоо
Үүнээс

Мажо

ритар

Пропор

циональ

Батноров
9
18
27
18
9
Баян-адрага
15
6
21
14
7
Баян-овоо
9
6
15
10
5
Баянмөнх
7
6
2
15
10
5
Биндэр
9
12
21
14
7
Галшар
3
18
21
14
7
Дадал
3
17
1
21
14
7
Дэлгэрхаан
7
14
21
14
7
Жаргалтхаан
4
11
15
10
5
Мөрөн
3
11
1
15
10
5
Норовлин
14
7
21
14
7
Өмнөдэлгэр
10
17
27
18
9
Цэнхэрмандал
7
8
15
10
5