Сумын нэр
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
Иргэний Зориг Ногоон Найм
Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
"МАХН-МҮАН"-ын Шударга ёс эвсэл
Эх Орон Нам
"МАХН-ИЗНН"-ын Иргэний шударга ёс эвсэл
Бие даан нэр дэвшигч
Нийт суудлын тоо
Үүнээс

Мажо

ритар

Пропор

циональ

Алтанбулаг
14
12
1
27
18
9
Баруунбүрэн
14
7
21
14
7
Баянгол
19
7
1
27
18
9
Ерөө
12
9
5
1
27
18
9
Жавхлант
14
7
21
14
7
Мандал
16
13
1
1
31
21
10
Орхон
12
5
4
21
14
7
Орхонтуул
12
8
1
21
14
7
Сайхан
4
22
1
27
18
9
Сант
14
5
1
1
21
14
7
Сүхбаатар
8
21
2
31
21
10
Түшиг
6
9
15
10
5
Хушаат
7
7
1
15
10
5
Цагааннуур
18
3
21
14
7
Шаамар
9
11
1
21
14
7