Сумын нэр
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
Иргэний Зориг Ногоон Найм
Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
"МАХН-МҮАН"-ын Шударга ёс эвсэл
Эх Орон Нам
"МАХН-ИЗНН"-ын Иргэний шударга ёс эвсэл
Бие даан нэр дэвшигч
Нийт суудлын тоо
Үүнээс

Мажо

ритар

Пропор

циональ

Баян-Овоо
12
2
1
15
10
5
Баяндалай
11
10
21
14
7
Булган
11
9
1
21
14
7
Гурвантэс
10
11
21
14
7
Даланзадгад
6
23
2
31
21
10
Мандал-Овоо
6
9
15
10
5
Манлай
11
10
21
14
7
Ноён
6
8
1
15
10
5
Номгон
7
13
1
21
14
7
Сэврэй
7
13
1
21
14
7
Ханбогд
15
5
1
21
14
7
Ханхонгор
16
4
1
21
14
7
Хүрмэн
10
4
1
15
10
5
Цогт-Овоо
6
9
15
10
5
Цогтцэций
1
16
2
2
21
14
7