Сумын нэр
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
Иргэний Зориг Ногоон Найм
Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
"МАХН-МҮАН"-ын Шударга ёс эвсэл
Эх Орон Нам
"МАХН-ИЗНН"-ын Иргэний шударга ёс эвсэл
Бие даан нэр дэвшигч
Нийт суудлын тоо
Үүнээс

Мажо

ритар

Пропор

циональ

Алтай
13
8
21
14
7
Баян-Уул
6
13
1
1
21
14
7
Бигэр
16
4
1
21
14
7
Бугат
10
8
1
2
21
14
7
Дарив
6
6
3
15
10
5
Дэлгэр
12
9
21
14
7
Есөнбулаг
17
14
31
21
10
Жаргалан
5
9
1
15
10
5
Тайшир
10
5
15
10
5
Тонхил
12
6
1
2
21
14
7
Төгрөг
11
1
3
15
10
5
Халиун
7
14
21
14
7
Хөхморьт
8
11
1
1
21
14
7
Цогт
15
5
1
21
14
7
Цээл
10
11
21
14
7
Чандмана
13
4
4
21
14
7
Шарга
9
6
15
10
5
Эрдэнэ
6
9
5
1
21
14
7