Сумын нэр
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
Иргэний Зориг Ногоон Найм
Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
"МАХН-МҮАН"-ын Шударга ёс эвсэл
Эх Орон Нам
"МАХН-ИЗНН"-ын Иргэний шударга ёс эвсэл
Бие даан нэр дэвшигч
Нийт суудлын тоо
Үүнээс

Мажо

ритар

Пропор

циональ

Алтай
5
7
5
4
21
14
7
Алтанцөгц
9
8
1
3
21
14
7
Баяннуур
8
12
1
21
14
7
Бугат
11
14
2
27
18
9
Булган
11
9
1
21
14
7
Буянт
9
9
2
1
21
14
7
Дэлүүн
14
13
27
18
9
Ногооннуур
16
8
1
2
27
18
9
Өлгий
6
23
2
31
21
10
Сагсай
10
9
1
1
21
14
7
Толбо
8
11
1
1
21
14
7
Улаанхус
15
11
1
27
18
9
Цэнгэл
18
9
27
18
9