Нөхөн Сонгууль - 2009 он


Бусад Нөхөн Сонгууль : Дагадаг толгой идэвхгүй болгох
Хэвлэх

Тойрог Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал
124-р тойрог 1-р хэсэг18471160   (62.80%)1154   (99.48%)6   (0.52%)Д.ЗоригтАН596   (51.65%)
2      Р.БурмааАН440   (38.13%)
3      Л.ЖаргалсайханМУНН7   (0.61%)
4      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН4   (0.35%)
5      Г.УянгаБие даагч56   (4.85%)
6      С.ЖавхланБие даагч34   (2.95%)
7      Д.ТөмөрбаатарБие даагч3   (0.26%)
8      Г.АрсланБие даагч11   (0.95%)
9  2-р хэсэг13731106   (80.55%)1097   (99.19%)9   (0.81%)Д.ЗоригтАН631   (57.52%)
10      Р.БурмааАН379   (34.55%)
11      Л.ЖаргалсайханМУНН5   (0.46%)
12      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН3   (0.27%)
13      Г.УянгаБие даагч47   (4.28%)
14      С.ЖавхланБие даагч24   (2.19%)
15      Д.ТөмөрбаатарБие даагч2   (0.18%)
16      Г.АрсланБие даагч4   (0.36%)
17  3-р хэсэг19021466   (77.08%)1456   (99.32%)10   (0.68%)Д.ЗоригтАН817   (56.11%)
18      Р.БурмааАН513   (35.23%)
19      Л.ЖаргалсайханМУНН2   (0.14%)
20      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН6   (0.41%)
21      Г.УянгаБие даагч61   (4.19%)
22      С.ЖавхланБие даагч31   (2.13%)
23      Д.ТөмөрбаатарБие даагч10   (0.69%)
24      Г.АрсланБие даагч16   (1.10%)
25  4-р хэсэг23991599   (66.65%)1593   (99.62%)6   (0.38%)Д.ЗоригтАН989   (62.08%)
26      Р.БурмааАН488   (30.63%)
27      Л.ЖаргалсайханМУНН0   (0.00%)
28      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН6   (0.38%)
29      Г.УянгаБие даагч64   (4.02%)
30      С.ЖавхланБие даагч33   (2.07%)
31      Д.ТөмөрбаатарБие даагч2   (0.13%)
32      Г.АрсланБие даагч11   (0.69%)
33  5-р хэсэг25391624   (63.96%)1624   (100.00%)0   (0.00%)Д.ЗоригтАН902   (55.54%)
34      Р.БурмааАН575   (35.41%)
35      Л.ЖаргалсайханМУНН0   (0.00%)
36      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН5   (0.31%)
37      Г.УянгаБие даагч58   (3.57%)
38      С.ЖавхланБие даагч48   (2.96%)
39      Д.ТөмөрбаатарБие даагч6   (0.37%)
40      Г.АрсланБие даагч21   (1.29%)
41  6-р хэсэг23901907   (79.79%)1896   (99.42%)11   (0.58%)Д.ЗоригтАН1158   (61.08%)
42      Р.БурмааАН553   (29.17%)
43      Л.ЖаргалсайханМУНН2   (0.11%)
44      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН3   (0.16%)
45      Г.УянгаБие даагч77   (4.06%)
46      С.ЖавхланБие даагч74   (3.90%)
47      Д.ТөмөрбаатарБие даагч10   (0.53%)
48      Г.АрсланБие даагч19   (1.00%)
49  7-р хэсэг35472375   (66.96%)2351   (98.99%)24   (1.01%)Д.ЗоригтАН1502   (63.89%)
50      Р.БурмааАН615   (26.16%)
51      Л.ЖаргалсайханМУНН8   (0.34%)
52      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН7   (0.30%)
53      Г.УянгаБие даагч109   (4.64%)
54      С.ЖавхланБие даагч70   (2.98%)
55      Д.ТөмөрбаатарБие даагч25   (1.06%)
56      Г.АрсланБие даагч15   (0.64%)
57  8-р хэсэг21831187   (54.37%)1174   (98.90%)13   (1.10%)Д.ЗоригтАН691   (58.86%)
58      Р.БурмааАН374   (31.86%)
59      Л.ЖаргалсайханМУНН3   (0.26%)
60      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН5   (0.43%)
61      Г.УянгаБие даагч55   (4.68%)
62      С.ЖавхланБие даагч37   (3.15%)
63      Д.ТөмөрбаатарБие даагч7   (0.60%)
64      Г.АрсланБие даагч2   (0.17%)
65  9-р хэсэг27121856   (68.44%)1832   (98.71%)24   (1.29%)Д.ЗоригтАН1144   (62.45%)
66      Р.БурмааАН489   (26.69%)
67      Л.ЖаргалсайханМУНН6   (0.33%)
68      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН7   (0.38%)
69      Г.УянгаБие даагч70   (3.82%)
70      С.ЖавхланБие даагч101   (5.51%)
71      Д.ТөмөрбаатарБие даагч4   (0.22%)
72      Г.АрсланБие даагч11   (0.60%)
73  10-р хэсэг40482359   (58.28%)2322   (98.43%)37   (1.57%)Д.ЗоригтАН1389   (59.82%)
74      Р.БурмааАН694   (29.89%)
75      Л.ЖаргалсайханМУНН6   (0.26%)
76      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН4   (0.17%)
77      Г.УянгаБие даагч96   (4.13%)
78      С.ЖавхланБие даагч103   (4.44%)
79      Д.ТөмөрбаатарБие даагч5   (0.22%)
80      Г.АрсланБие даагч20   (0.86%)
81  11-р хэсэг39892597   (65.10%)2560   (98.58%) Д.ЗоригтАН1379   (53.87%)
82      Р.БурмааАН694   (27.11%)
83      Л.ЖаргалсайханМУНН4   (0.16%)
84      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН4   (0.16%)
85      Г.УянгаБие даагч144   (5.63%)
86      С.ЖавхланБие даагч125   (4.88%)
87      Д.ТөмөрбаатарБие даагч1   (0.04%)
88      Г.АрсланБие даагч14   (0.55%)
89  12-р хэсэг27121900   (70.06%)1879   (98.89%)21   (1.11%)Д.ЗоригтАН1163   (61.89%)
90      Р.БурмааАН624   (33.21%)
91      Л.ЖаргалсайханМУНН4   (0.21%)
92      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН5   (0.27%)
93      Г.УянгаБие даагч80   (4.26%)
94      С.ЖавхланБие даагч75   (3.99%)
95      Д.ТөмөрбаатарБие даагч4   (0.21%)
96      Г.АрсланБие даагч13   (0.69%)
97  13-р хэсэг29781872   (62.86%)1848   (98.72%)24   (1.28%)Д.ЗоригтАН1093   (59.15%)
98      Р.БурмааАН624   (33.77%)
99      Л.ЖаргалсайханМУНН10   (0.54%)
100      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН1   (0.05%)
101      Г.УянгаБие даагч101   (5.47%)
102      С.ЖавхланБие даагч105   (5.68%)
103      Д.ТөмөрбаатарБие даагч3   (0.16%)
104      Г.АрсланБие даагч13   (0.70%)
105  14-р хэсэг35352123   (60.06%)2073   (97.64%)50   (2.36%)Д.ЗоригтАН1235   (59.58%)
106      Р.БурмааАН624   (30.10%)
107      Л.ЖаргалсайханМУНН7   (0.34%)
108      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН11   (0.53%)
109      Г.УянгаБие даагч100   (4.82%)
110      С.ЖавхланБие даагч72   (3.47%)
111      Д.ТөмөрбаатарБие даагч10   (0.48%)
112      Г.АрсланБие даагч14   (0.68%)
113  15-р хэсэг42452543   (59.91%)2517   (98.98%)26   (1.02%)Д.ЗоригтАН1235   (49.07%)
114      Р.БурмааАН729   (28.96%)
115      Л.ЖаргалсайханМУНН5   (0.20%)
116      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН5   (0.20%)
117      Г.УянгаБие даагч136   (5.40%)
118      С.ЖавхланБие даагч116   (4.61%)
119      Д.ТөмөрбаатарБие даагч7   (0.28%)
120      Г.АрсланБие даагч23   (0.91%)
121  16-р хэсэг38762410   (62.18%)2381   (98.80%)29   (1.20%)Д.ЗоригтАН1473   (61.86%)
122      Р.БурмааАН668   (28.06%)
123      Л.ЖаргалсайханМУНН8   (0.34%)
124      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН12   (0.50%)
125      Г.УянгаБие даагч113   (4.75%)
126      С.ЖавхланБие даагч80   (3.36%)
127      Д.ТөмөрбаатарБие даагч9   (0.38%)
128      Г.АрсланБие даагч16   (0.67%)
129  17-р хэсэг44272705   (61.10%)2674   (98.85%)31   (1.15%)Д.ЗоригтАН1620   (60.58%)
130      Р.БурмааАН778   (29.09%)
131      Л.ЖаргалсайханМУНН3   (0.11%)
132      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН4   (0.15%)
133      Г.УянгаБие даагч135   (5.05%)
134      С.ЖавхланБие даагч113   (4.23%)
135      Д.ТөмөрбаатарБие даагч7   (0.26%)
136      Г.АрсланБие даагч14   (0.52%)
137  18-р хэсэг45812518   (54.97%)2495   (99.09%)23   (0.91%)Д.ЗоригтАН1644   (65.89%)
138      Р.БурмааАН634   (25.41%)
139      Л.ЖаргалсайханМУНН9   (0.36%)
140      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН3   (0.12%)
141      Г.УянгаБие даагч93   (3.73%)
142      С.ЖавхланБие даагч86   (3.45%)
143      Д.ТөмөрбаатарБие даагч16   (0.64%)
144      Г.АрсланБие даагч10   (0.40%)
145  19-р хэсэг16611091   (65.68%)1069   (97.98%)22   (2.02%)Д.ЗоригтАН724   (67.73%)
146      Р.БурмааАН227   (21.23%)
147      Л.ЖаргалсайханМУНН1   (0.09%)
148      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН2   (0.19%)
149      Г.УянгаБие даагч59   (5.52%)
150      С.ЖавхланБие даагч42   (3.93%)
151      Д.ТөмөрбаатарБие даагч8   (0.75%)
152      Г.АрсланБие даагч5   (0.47%)
153  20-р хэсэг29621735   (58.58%)1714   (98.79%)21   (1.21%)Д.ЗоригтАН1072   (62.54%)
154      Р.БурмааАН490   (28.59%)
155      Л.ЖаргалсайханМУНН4   (0.23%)
156      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН4   (0.23%)
157      Г.УянгаБие даагч64   (3.73%)
158      С.ЖавхланБие даагч70   (4.08%)
159      Д.ТөмөрбаатарБие даагч1   (0.06%)
160      Г.АрсланБие даагч8   (0.47%)
161  21-р хэсэг32261867   (57.87%)1850   (99.09%)17   (0.91%)Д.ЗоригтАН1136   (61.41%)
162      Р.БурмааАН525   (28.38%)
163      Л.ЖаргалсайханМУНН3   (0.16%)
164      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН3   (0.16%)
165      Г.УянгаБие даагч83   (4.49%)
166      С.ЖавхланБие даагч77   (4.16%)
167      Д.ТөмөрбаатарБие даагч7   (0.38%)
168      Г.АрсланБие даагч16   (0.86%)
169  22-р хэсэг45672407   (52.70%)2366   (98.30%)41   (1.70%)Д.ЗоригтАН1435   (60.65%)
170      Р.БурмааАН671   (28.36%)
171      Л.ЖаргалсайханМУНН6   (0.25%)
172      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН12   (0.51%)
173      Г.УянгаБие даагч125   (5.28%)
174      С.ЖавхланБие даагч93   (3.93%)
175      Д.ТөмөрбаатарБие даагч8   (0.34%)
176      Г.АрсланБие даагч16   (0.68%)
177  23-р хэсэг40432156   (53.33%)2125   (98.56%)31   (1.44%)Д.ЗоригтАН1307   (61.51%)
178      Р.БурмааАН618   (29.08%)
179      Л.ЖаргалсайханМУНН11   (0.52%)
180      Ш.ТөмөрсүхЭЧХН5   (0.24%)
181      Г.УянгаБие даагч84   (3.95%)
182      С.ЖавхланБие даагч81   (3.81%)
183      Д.ТөмөрбаатарБие даагч4   (0.19%)
184      Г.АрсланБие даагч12   (0.56%)
Нийт: 71742 44563   (62.12%) 44050   (98.85%) 476   (1.07%)
Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.