Улсын Их Хурлын 2004 оны сонгуулийн нэгдсэн дүн, шинээр сонгогдсон гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2004 оны сонгуулийн анхдугаар чуулганы хуралдаанд Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Ж.Ядамсүрэнгийн илтгэл