Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуулийн нэгдсэн дүнгийн тухай Улсын Их Хурлын дэргэдэх Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга С.Лхагвасүрэнгийн илтгэл (1997 он)