Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуулийн нэгдсэн дүнгийн тухай Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Ж.Ядамсүрэнгийн илтгэл (2001 он)