Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуулийн нэгдсэн дүнгийн тухай Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Н.Лувсанжавын илтгэл (2009 он)