Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүнгийн тухай Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Ч.Содномцэрэнгийн илтгэл (2017 он)