НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хороо нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглах, мэдээлэл хадгалах, мэдээллийн сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмжийг нийлүүлэх нээлттэй сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Худалдан авалтын нээлттэй сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг 2023 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл lkhamjav@gec.gov.mn цахим шуудангийн хаягт хүлээн авна. 

Гадаадын этгээд оролцох эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй.

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцохгүй.