Улсын Их Хурлын 2008 оны сонгуулийн нэгдсэн дүн, Улсын Их Хурлын шинээр сонгогдсон гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаанд Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Б.Баттулгын тавьсан илтгэл